Úvodní strana

Juventutem je sdružení katolických laiků, jehož cílem je posvěcování mladých lidí podle liturgických a duchovních tradic katolické církve, se zaměřením na klasickou formu římské liturgie (podle misálu z r. 1962), modlitbu  a svátosti Církve.