Akce

TradyCamp 2018NOVINKA 

Juventutem srdečně zve na letní akci pořádanou Kněžským bratrstvem sv. Petra. Jedná se o týdenní prázdninový pobyt spojený se setkáním se Svátostným Pánem, katechezemi, naukovými výlety a sdílením. Více…

Žádný komentář

Lex orandi lex credendiProběhlo 

Juventutem Olomucium a Una Voce ČR zvou na Duchovní obnovu otce Mgr. Ing. Jiřího Pleskače zaměřená na mši sv. Během obnovy se druhý den bude sloužit mše svatá v klasickém římském ritu a v den poslední pak nakonec i svatá liturgie byzantsko-slovanského obřadu. Bližší informace a přihlášky na webu Matice svatohostýnské www.hostyn.cz. Více…

Žádný komentář

TradyCampProběhlo 

Juventutem srdečně zve na letní akci pořádanou Kněžským bratrstvem sv. Petra. Jedná se o týdenní prázdninový pobyt spojený se setkáním se Svátostným Pánem, katechezemi, naukovými výlety a sdílením. Při samotné akci zároveň i proběhne znovuustavující setkání česko-slovenské pobočky Juventutem, nad kterou přebírají čeští kněží FSSP svůj patronát. Více…

Žádný komentář