Kdo jsme

Sdružení tradiční katolické mládeže „Juventutem“ vypadá, jako by zůstávalo někde pozadu a libovalo si v nějakém tradicionalismu či staromilectví.  Jedná se zde spíše o sdružení katolické mládeže, jehož hlavním cílem je, aby mladí lidé žili opravdu pro království Ježíše Krista a stali se jeho opravdovými poddanými a rytíři Ducha Svatého, jak vždy učila a učí Církev svatá. Tím je návrat do aktivního života v Církvi  a aktivní posvěcování se tím, co Církev poskytuje. Cílem je žít, znát a dodržovat katolickou víru (katechismus) a být opravdovým katolíkem, který nejen často přijímá svátosti, ale opravdu se angažuje a žije pro Církev jak jen může. Tím je hlavně modlitba za posvěcení mládeže a aktivní zapojení do liturgického života.To velice zdůrazňuje i mariánská úcta, která byla vždy součástí katolické víry a též charitativní činnost a ochrana života, která patří ke katolickému postoji. Cílem je, aby mladý člověk pamatoval na skutky tělesného i duchovního milosrdenství a aplikoval je do života. Člen Juventutem by měl mít snahu o obnovu Církve a to hlavně skrze své vlastní obrácení. Snaží se všemi silami vzdávat Kristu patřičnou úctu, čemuž napovídá láska k liturgii podle sv. Jana XXIII. Mládež Juventutem nechce patřit mezi pasivní katolíky, kteří se nezajímají o chod v Církvi, ale stát si za svou Vírou a bránit ji nejenom modlitbami, ale i skutky. Od člena Juventutem se proto očekává, že bude znalý základů katolické nauky, dále se v ní bude vzdělávat a duchovně růst (snaha o svatost).
K tomu, aby mladý zůstal vždy aktivní, členství Juventutem má i své podmínky, které zajišťují, aby nakonec dotyčný neuvadl. Podrobnější směrnice, podmínky a cíle sdružení naleznete v chartě Juventutem.

Stručně podmínky členství:

  • Musíte se pohybovat ve věku od 16 do 36 let.
  • Musíte alespoň 1x do roka navštívit liturgii dle misálu z r. 1962.
  • Dle možností setrvávat alespoň 1h týdně před Nejsvětější svátosti (vystavené i nevystavené).
  • Podílet se na příležitostných charitativních činnostech a boj za život.
  • Rozvíjet úctu k Panně Marii a modlit se denně krátkou modlitbu za posvěcení mládeže (doporuč. žalm „Judica me“ 42…).

Sdružení Juventutem teprve začíná svou činnost a aktivně roste počet členů. Prozatím plánujeme každoročně 2-3 akce nejen pro členy Juventutem, s tím, že plánujeme se častěji setkávat.
Kaplan pro Juventutem CZ/SK: P. Jakub Zentner FSSP
Založení Juventutem CZ/SK: 28.4.2017 více o historii zde…