Historie

Myšlenka pojmenovat nové hnutí katolické mládeže názvem Juventutem vznikla v rámci korespondence jeho zakladatelů 24. května 2004. Vznikl od jedno ze slov antifony vstupního žalmu klasické římské liturgie (Žl 42 Judica Me) z věty ad Deum, qui laetificat juventutem meam (k Bohu, který rozradostnil mé mládí). Z důvodu, že 24. května církev slaví svátek Panny Marie Pomocnice křesťanů, což je titul, který pro ni nechal vložit do litanií papež Pius V. na památku vítězství nad Turky v bitvě u Lepanta. Mezinárodní federace byla oficiálně založena ve švýcarském Berně 24. května 2006 s tím, že poprvé se představilo mládeži již o rok dříve na Celosvětovém setkání mládeže v Kolíně nad Rýnem (v rámci předprogramů v Bavorsku a Düsseldorfu) s úmyslem založit pevné hnutí, která si bude klást za cíl posvěcení mladých tradičních katolíků, a zároveň povede k jejich plnému životu a diverzitě v pravidelných aktivitách na poli modlitby a společenského působení v rámci církve i společnosti.

Juventutem je reprezentováno již od svých začátků monstrancí, v jejímž středě je umístěno Tělo našeho Pána Ježíše Krista, což odkazuje na období vzniku hnutí, ke kterému došlo u příležitostí Roku eucharistie. Spiritualita hnutí tak stojí primárně na adoraci Těla Páně, ale také na mariánské úctě, neboť v roce 2005 uplynulo přesně 150  let od vyhlášení dogmatu o Neposkvrněném početí Panny Marie. K prvnímu zasvěcení členů hnutí došlo na Velký Pátek 25. března 2005, kdy na tentýž den zároveň připadl svátek Zvěstování Páně.